Topaz Home 1 (quận 12)

Sự hiện đại của căn hộ Topaz Home 1 được tạo nên phần lớn bởi sự lựa chọn tinh tế trong chất liệu và màu sắc gạch nền. Đại Gia Bảo là đơn vị cung cấp chính cho các căn hộ ở đây.

Sản phẩm sử dụng

Gạch lát WC 300×600 – Y36060

Gạch Granite lát nền 600×600 – P67001

Gạch ốp WC 300×600 – A36000

Tên*
Họ*
Email*
Số điện thoại*
Mô tả yêu cầu*