Natural Poem / Imperial Place (Bình Tân)

Dự án nhà ở xã hội Natural Poem hiện có tên thương mại là Imperial Place và có tổng diện tích 18.139,8 m2. Dự án đang được Công ty Cổ phần Tổ chức Nhà Quốc Gia (N.H.O JSC.) công bố là chủ đầu tư.

Sản phẩm sử dụng

Gạch lát WC 300×600 – M34000

Gạch lát WC 300×600 – N36504H

Gạch lát WC 300×300 – YSN326

Tên*
Họ*
Email*
Số điện thoại*
Mô tả yêu cầu*